Adatvédelmi nyilatkozat

Utazási portálunk legtöbb oldalát megtekintheted és alapvető funkcióit anélkül veheted igénybe, hogy bármiféle személyes információt szolgáltatnál magadról. Weboldalunkon azonban fellelhetőek olyan szolgáltatások is, melyek igénybevételéhez szükség van regisztrációra és azonosításra. Ezen esetekben az általad önkéntes adatszolgáltatás formájában megadott információkat, személyes adatokat az olcsoutazas.hu a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeli és kizárólag a turisztikai szolgáltatásokat lebonyolító partnerének továbbítja. Az üzemeltető gondoskodik arról, hogy a megadott személyes adatokhoz az Internet rendeltetésszerű használata révén illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá.

A weboldalon történő bármely regisztráció során az adatszolgáltatás teljes mértékben önkéntes.

A személyes információk megadására azért kérjük felhasználóinkat, hogy portálunkat a személyes igényeket leginkább kiszolgáló tartalommal állíthassuk össze. A regisztráció másodlagos célja, hogy felhasználóinkról további statisztikai adatokat nyerjünk. Segítségükkel szolgáltatásainkat a felhasználók érdeklődésének megfelelően fejleszthetjük tovább.

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. Az adatvédelmi megoldások kialakításánál figyelembe vettük továbbá a 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről rendelkezéseit, illetőleg az „ONLINE PRIVACY ALLIANCE” ajánlásait. Felhívjuk szíves figyelmedet, hogy a személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.

Az adatok minősége, azaz a személyes adatokra vonatkozó követelmények a gépi feldolgozás során:

a) az adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni;
b) az adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni;
c) az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl;
d) az adatoknak pontosaknak és ha szükséges időszerűeknek kell lenniük;
e) az adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé,
f) nem lehet gépi úton feldolgozni a faji eredetre, a politikai véleményre, a vallásos vagy más meggyőződésre, valamint az egészségre, a szexuális életre vonatkozó személyes adatokat, kivéve, ha a hazai jog megfelelő biztosítékokat nyújt. Ez vonatkozik a büntető ítéletekkel kapcsolatos személyes adatokra is,
g) megfelelő biztonsági intézkedéseket kell tenni az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

Az olcsoutazas.hu kérésre minden esetben tájékoztatást ad a kezelt személyes adatokról, azok kezeléséről, továbbá bármely felhasználónk bármikor végrehajthatja - megfelelő azonosítás után - személyes adatinak helyesbítését, vagy aktív állományból történő törlését. A személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást csak abban az esetben tagadhatjuk meg, ha azt a jogszabályban meghatározott esetekben a törvény lehetővé teszi. Így például telefonon történő érdeklődés, vagy sikertelen beazonosítás esetén jogunkban áll megtagadni a személyes információk kiadását.

FoxTransfer
Budapest Repülőtéri Transzfer


Szálláshelyek keresése

Érkezés napja

calendar

Távozás napja

calendar

Az online szállásfoglalás a Booking.com oldalán a mi közreműködésünk nélkül, egyénileg történik. Az utas és a Booking.com között közvetlen szerződéses viszony jön létre, a BOOKING.COM feltételei szerint.

A Booking.com az olcsoutazas.hu-tól független nemzetközi szállásfoglalási oldal. Ennek megfelelően a Booking.com oldalán indított egyéni szállásfoglalásban a továbbiakban segítséget nem áll módunkban adni.

A foglaláshoz szükség lesz saját névre szóló bankkártyára. Amennyiben nem rendelkezel bankkártyával, vagy nem szeretnél így foglalni és inkább az olcsoutazas.hu munkatársaitól kérnél szállásajánlatot, kattints ide.

A Booking.com árai és feltételei nem alkalmazhatók az olcsoutazas.hu által közvetített szállás- foglalásokra. A külső weboldalon készített foglalások után semmiféle ügyfélelőnyt (törzsutas-kedvezmény) vagy visszatérítést (Lyoness Cashback) nem tudunk jóváírni.

Impresszum

Üzemeltető: Soso Multimedia
Turisztikai partner: szerződéses partnerváltás miatt átmenetileg nem hozzáférhető információ
Facebook oldal